Vzory Adresy

Tento návod opisuje postup, ako požiadať používateľov o ich adresu.

Obsah:

Predtým než začnete

Spôsob, akým by ste mali požiadať používateľov o adresu, závisí od druhu adresy a od účelu, na ktorý ju chcete využiť. Nižšie sú uvedené 3 spôsoby, ako požiadať o adresy, spolu s príkladmi ich použitia.

Predtým než začnete

Voľné textové pole použite, ak očakávate širokú škálu formátov adries a nepotrebujete pri spracovaní použiť konkrétne časti adries (napríklad ulicu alebo PSČ). Pri potrebe dekompozície na jednotlivé prvky adresy sa toto pole spravidla nepoužíva. Používa sa najmä ak je potreba jednoduchej tlače adresy.

Toto je príklad voľného textového poľa:

address

Výhody voľného textového poľa

Voľné textové pole:

Nevýhody voľného textového poľa

Voľné textové pole:

Používanie viacerých polí v adrese

Viaceré polia v adrese je vhodné používať vtedy, ak je potrebné spracúvať jednotlivé časti adresy a ak ste si istí, že používatelia budú zadávať iba adresy z rovnakého územia a v rovnakom formáte - napr. z územia Slovenskej republiky.

Príklad viacerých polí v adrese

Toto je príklad vzoru viacnásobného adresového poľa, ktorý funguje pre jednoduché adresy zo Slovenskej republiky:

address

Výhody viacerých polí v adrese

Pri použití viacerých polí v adrese:

Nevýhody viacerých polí v adrese

Nevýhodami viacerých polí v adrese sú :

Ak používate viaceré polia v adrese

Pri použití viacerých polí v adrese dbajte na to, aby:

Používanie vyhľadávania adresy

Vyhľadávanie adresy umožňuje používateľom určiť adresu v Slovenskej republike zadaním PSČ a následne výberom ich adresy zo zoznamu.

address

Výhody vyhľadávania adresy

Použitie vyhľadávania adresy má nasledovné výhody:

Ak používate vyhľadávanie adresy

Pri použití vyhľadávania adresy dbajte na to, aby: