Webové komponenty Ikony a obrázky

Odporúčame nepoužívať zbytočné grafické prvky. Ikony a obrázky by sa mali používať iba vtedy, keď ich používateľ naozaj potrebuje.

Obsah:

Ikony

Dostupné ikony

Dôležité oznamy a text s právnym dopadom

V prípade dôležitého textu s možným právnym následkom (napríklad pokuta alebo trest odňatia slobody) odporúčame použiť tučné písmo s ikonou výkričníka.

Upozornenie Ak sa nezaregistrujete, môžete dostať pokutu až do výšky 5 000 €.

 
  <div class="notice">
 <i class="icon icon-important">
  <span class="visually-hidden">Upozornenie</span>
 </i>
 <strong class="bold-small">
  Ak sa nezaregistrujete, môžete dostať pokutu až do výšky 5&nbsp;000&nbsp;€.
 </strong>
</div>
 

Obrázky

3:2

 
  <div class="example example-images">
  <div class="grid-row">
   <div class="column-one-half">
    <img src="/public/images/examples/3by2.jpg" alt="3:2">
   </div>
   <div class="column-one-half">
    <img src="/public/images/examples/beskydy.jpg" alt="">
   </div>
  </div>
 </div>
 

Obrázkové odkazy

Príklady