Webové komponenty Tlačidlá

Tlačidlá sa používajú na posun medzi krokmi v rámci procesov. Cieľom je používať jedno tlačidlo na stránku.

Obsah:

Text tlačidiel

Text v tlačidle by mal byť krátky a opisovať akciu, ktorá nastane po stlačení daného tlačidla.


 
  <input class="button" type="submit" value="Uložiť a pokračovať">

 

Tlačidlo začať

Tlačidlo “Začať” príp. “Chcem začať” používame na spustenie služby, procesu, alebo registrácie.


 
  <a class="button button-start" href="#" role="button">Začať</a>

 

Zarovnanie tlačidla

Hlavné tlačidlo zarovnávame na ľavú stranu formulára, v zornom poli používateľa.

Neaktívne tlačidlá


 
  <input class="button" type="submit" value="Uložiť a pokračovať" disabled="disabled" aria-disabled="true">

 

Vytváranie tlačidiel

Pri programovaní tlačidiel použite z toolkitu JDMES Sass mixin štýl tlačidiel, ktorý nájdete vo frontend toolkite na JDMES v súbore buttons.scss.

Tlačidlo

 • #00823B
 • $button-colour

Aktívny stav

 • #FFBF47
 • $focus-colour

Pri vytváraní tlačidiel dbajte tiež na to, aby sa za tlačidlom nenachádzal obrázok prípadne, aby tlačidlo nebolo inak upravované.